3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

داگ فورد، هواداران حزب حزب را در «تجمع وحدت» کشته است

داگ فورد، کارگردان جدید جعلی، Doug Ford فاش کرد در سخنرانی نخست وزیر کتلین وین در 821 هجری قمری در یک برنامه ریاست جمهوری روز دوشنبه برگزار می شود که به دلیل عدم وجود یک جشن پیروزی شلوغ پس از یک هشدار رهبری هراس توری بیش از یک هفته پیش، و برادر شهردار تورنتو روز گذشته رابرت فورد، لیبرالها را به انجام 8220 متهم کرد که در قدرت 8221 باقی خواهند ماند، زیرا انتخابات ولایتی 7 ژوئن سریعا به 8220 نزدیک می شود. امروز کتلین وین بسیاری از چک های مالیات دهندگان 8217 را به شماره 8221 نوشت و یک صخره فورد به صدها حامی در Toronto Congre