3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

دادگاه تورنتو شهادت از شهروند مستقل را در پرونده قاچاق کوکائین می گیرد

کرمین گویدو یکی از مظنونین مواد مخدر بوده است و مرد عنکبوتی را برای محاربه محلی اعلام کرده است. او گفت که او حتی سعی کرده است که یک مهاجم باشد. وی در حال حاضر 8217 نفر را در دادگاه 8217 ستاره شاهد در پرونده قاچاق کوکائین که در یک دادگاه تورنتو برگزار می شود، ارائه می دهد. 8217 بازدید از خود در زندگی با مخالفت 8216 Ndrangheta جنایتکار سازمان در GTA 8220 من نوع مدرس 8221 Guido 47 گفت هفته گذشته زمانی که توسط پرزیدنت طوفان جرمی Streeter توسط شهرت خود سوال می شود Guido 8217 شهادت در مورد در برابر جیسپه پینو اورسینو 64 از برادفورد و کوزمین