1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

تیراندازی مدرسه در مریلند مغز مرده است که از حمایت از زندگی حذف شده است: خانواده

یک دختر نوجوان که زمانی که یک همکلاسی در داخل دبیرستان مریلند به آتش کشیده شد، مغز مرده است و از زندگی پشتیبانی می کند. مادرش گفت: پنج شنبه، ملیسا ویللی به خبرنگاران روز پنجشنبه گفت که دختر 16 ساله ای که Jaelynn Willey دارد، 8221 او گفت که Jaelynn از طریق تصمیم گیری خانواده از حمایت از زندگی در شب برداشته خواهد شد. مادر که یک کودک جوان را معرفی کرد، گفت: 8220 سه شنبه زندگی ما کاملا و به طور کامل به طور کامل تغییر کرد دختر من توسط یک پسر که او را در سرش شلیک کرد همه چیز را از لوای ما گذراندیم