3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

امشب برای ساعت زمین روشن می شود

تورنتو امشب به شب تاریک بر می گردد به رعایت ساعت زمین این رویداد در سال 2007 در سیدنی استرالیا آغاز شد و از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت محلی در سراسر جهان اجرا می شود. بیش از 180 کشور در هر سال، بنیاد حیات وحش WWF گزارش داده است که بیش از 3 میلیارد ویزیت در هشتراژ رسانه های اجتماعی EarthHour ثبت شده است و در سال 2017 در بیش از 30 کشور جهان روند یافته است. تحقیقات از WWF می گوید که این سیاره در حال حاضر در حال حرکت است تا 67 درصد جمعیت جمعیت حیات وحش را تا سال 2020 از دست بدهد. کاهش ناشی از تلفات و زباله های زیستگاه است