3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اسلواکی ها خواهان یک تیم مشترک با مقامات ایتالیایی برای تحقیق در مورد مرگ روزنامه نگار هستند

BRATISLAVA اسلواکی 8212 اسلواکی 8217 دادستان کل از مقامات ایتالیایی خواسته است تا تیم تحقیقاتی مشترک با همتایان اسلواک خود در مورد کشته شدن یک روزنامه نگار و مأمور او، که موجب بحران سیاسی جدی شده است، جارمیر کیونار می گوید که انتظار دارد چنین تیمی 8217 تحقیق در مورد کشته شدن Jan Kuciak و Martina Kusnirova خواهد بود سریع تر پیچیده تر و موثر تر Kuciak گزارش شده بود ادعا مربوط به مافیا ایتالیایی به همکاران پس از آن نخست وزیر رابرت فیکو و رسوایی های فساد مرتبط با حزب چپ او Smer Social Demo