2 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آکواریوم ونکوور نجات دریای شیر با طناب نایلون پیچیده شده در اطراف گردن

VANCOUVER 8212 یک شیر دریایی Steller که یک قطعه ضخیم از پلاستیکی بافته شده به طور عمیق به گردنش گذاشته بود توسط مرکز نجات دریایی پستانداران ونکوور 8217 ذخیره شده است. این آکواریوم می گوید تیمی که شیر شیرین را در روز شنبه نیز نجات داد تلاش کرد تا کمک کند حیوان جوانتر در بند بسته بندی پلاستیکی گرفتار شده بود اما حیوان توانست از یک داروی آرام بخش باریک را بچرخاند و به اقیانوس وصل کند. زن نجات شده رشد کرد و حدود 260 کیلوگرم وزن داشت. در کانادا آکواریوم می گوید شیرهای دریایی استلر گونه ای از نگرانی خاص و برخی از جمعیت ها خودشان هستند