1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کاروان نخست وزیر فلسطین با انفجار در غزه

جبلالی فلسطین 8212 در روز سه شنبه انفجار کاروان نخست وزیر فلسطین را به دلیل غیبت وی در غزه در جریان قرار داد که حزب فتح وی به عنوان یک اقدام تروریستی در مورد ستیزه جویان غزه متهم است. این انفجار پیچیده تر شده است که در حال حاضر پروسه آشتی دشوار است بین گروه ستیزه جوی حماس حماس از غزه 8217 و اداره فلسطین در کرانه باختری بین المللی حمایت می کند. همچنین در یک دیدار بعد از ظهر سه شنبه در کاخ سفید که در آن نمایندگان بین المللی برای بحث در مورد توسعه اقتصادی و مردم بشری