2 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کین شلاتر، قاتل متهور، ظاهر دادگاه را از طریق ویدیو، دوباره در 23 آوریل ظاهر خواهد شد

کالن شلاتر، متهم به قتل عام در دادگاه کالج پارک در روز پنج شنبه 8212 ظاهر شد و صورت او در یک لباس پرتقال نارنجی ظاهر شد. او صبح زود گفت: "عدالت صلح" نام او را نشنیده بود و او را ترک کرد. اتهام علیه او روز گذشته در کشتار 22 ساله تس ریچی از درجه دوم تا قتل اولین مرتبه، ریشی 8217 مادرش، چهار روز پس از ناپدید شدن دخترش و از بین رفتن خلبان شمال، در غار کلیسا و ولزلی در ماه نوامبر بدنش را از دست داد. برای هر یک از Schlatter 8217 sa