3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پلیس برای مظنون شکار می کند پس از آنکه دختر در خانه اش در میسی ساگا مورد تجاوز قرار گرفته است

MISSISSAUGA Ont 8212 پلیس به دنبال یک مظنون هستند پس از آنها می گویند دختر جوان مورد حمله جنسی در خانه خود را در غرب Toronto Peel منطقه ای پلیس می گویند دختر بیدار شنبه حدود ساعت 7 صبح برای پیدا کردن یک مرد در اتاق خواب خود را در Mississauga Ont محققان می گویند مرد شرح داده شده تنها به عنوان یک مرد سفید پوست در 20 سالگی، دختر مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و پس از فرار از کانستن بانک کرافت، راایت می گوید دخترانی که او را جوانتر از نوجوانی توصیف کردند، برای ارزیابی به بیمارستان منتقل شدند. او در مورد شرایط او صحبت نکرده است. ماده ادامه "BelowPolice" پست فرمان موبایل در منطقه و ar