3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پس از ضربه زدن در نزدیکی دانفورث و گرینوود، به طور جدی مجروح شد

یک مرد در 40 سالگی خود در شرایط بحرانی قرار دارد و پس از آنکه در اوایل صبح روز چهارشنبه در شهر کالیفرنیا به سر می برد، پلیس تورنتو در ناحیه Danforth و Greenwood Aves در حدود ساعت 1 صبح 50 صبح نامیده می شد و یک مرد مبتلا به زخم های متعدد را می دید. قربانی عجله به مرکز تروما با صدمات جدی احتمالی برای تهدید حیات داده شده هیچ اطلاعات مظنون منتشر نشده است پلیس در حال تحقیق در مورد ادامه مقاله در زیر به روز رسانی روزانه اخبار صبح اخبار خبرنامه اشتراک Toronto Star و Thestar com هر یک از اموال Toronto Star Newspapers Limited One