3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پس از اتو بیوکو، در بیمارستان میمیرد

یک مرد تورنتو در نزدیکی مارتین گروو و آلبیون راد در اتوبیکوک در اوایل شنبه شب از جراحاتش در بیمارستان جان سالم به در برد. پلیس تورنتو پس از ساعت 5 صبح روز چهارشنبه، در بیمارستان Ml Olive دبیرستان، پس از ساعت 4 بعد از ظهر درگذشت. Paramedics گفت که این مرد به یک مرکز تروما در زندگی عجله کرد پلیس بعد از اعلام یکشنبه صبح گفت که این مرد در بیمارستان مرده اعلام شده است. او به عنوان Dwayne Anthony Vidal شناخته شده است. 31 این شهر 8217 قتل 11 قتل در سال است. ماده ای ادامه داد: در روز شنبه شب پلیس گفت: آنها به دنبال یک مظنون بودند