3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مظنون پس از ضرب و شتم مردی که مبتلا به اوتیسم در میدان اول شناخته شده است

یکی از مظنونان معتقد است که در پشت ضرب و شتم وحشیانه یک مرد مبتلا به اوتیسم در Mississauga قرار دارد. میدان 8217 یک هفته گذشته توسط پلیس رونجوت سینگ دمی شناسایی شده است که اکنون توسط پلیس منطقه ای Peel در یک وظیفه گسترده کانادا برای حمله های شدید مورد تقدیر قرار گرفته است آخرین پلیس شهر سوری در بریتیش کلمبیا گفت: در بیانیه ای که بعد از نیمه شب در روز چهارشنبه صادر شد، 82220 دمی و دو مظنون دیگر ممکن است در منطقه تورنتو بزرگ باشند و تشویق می شوند که با وکیل تماس بگیرند و تسلیم به پلیس شوند. نام دو مرد دیگر