3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مرد بعد از تیراندازی در برمپتون به شدت مجروح شد

پلیس پاکستان پس از تیراندازی در برمپوت یک مرد را به زندان انداخته است که سه شنبه صبح یک مرد را در شرایط بحرانی ترک کرد. پلیس در ناحیه Fleetwood Cres و Bramalea Rd در شمال کلارک بلو قرار گرفته و در ساعت 12 45 صبح برای گزارش یک تیراندازی Const رابرت رایت گفت که آنها یک مرد 36 ساله ای را که در معرض یک زخم گلوله قرار گرفتند، به اوج خود رساندند. او در شرایط تهدید کننده زندگی او را به یک مرکز تروما سوق داد. وی در حال حاضر در وضعیت پایدار قرار گرفته است. وی همچنین گفت که یک مرد 24 ساله در شهر تورنتو دستگیر شده است. او به اتهام تلاش برای مو متهم است