3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مردی تورنتو برای قتل به دنبال قتل عام در مرکز شهر می میرد

یک مرد 35 ساله در شهر تورنتو که گفته می شود یک مرد در نزدیکی Bathurst St و St Clair Ave W را در دوشنبه شب به قتل رساند، توسط پلیس تورنتو به قتل رسید. پلیس در نینا و Bathurst Sts از قبل از نیمه شب به منطقه نینا و Bathurst Sts دعوت شد. Const Allyson Douglas Cook گفته می شود شاهدان به پلیس گفتند که آنها مردی را که توسط یک مرد مورد حمله قرار می گیرد دیده می شود. هنگامی که پلیس وارد شد، آنها قربانی را به طور جدی زخمی کرد و بدون علائم حیاتی وی را به بیمارستان منتقل کرد. او بعدا فوت کرد. پلیس ترنس کافلین 59 از تورنتو بیانیه پلیس