3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

راننده تسریع در مرگ دوچرخهسواری نوجوان تبرئه شد

علی رغم شواهدی که ممکن است در مسابقه ی بی نظیر مسابقه ی خیابانی اتفاق افتاده باشد، هنگامی که سرعت بمب گذاری شده 323i و کشته شدن یک دوچرخه سوار نوجوان قاضی یک مرد تورنتو از جرایم جنایی مختلف رانندگی را محکوم کرد 8220 به دنبال تمام شواهد من می توانم کاملا موافقم که سوء ظن وجود دارد خودروهای مسابقه چیزی نبودن است هرچند که ثابت است 8221 دادگاه Superior Court شان Nakatsuru گفت: روز پنج شنبه تصمیم خود را رد 8220 که متاسفانه واقعیت این مورد 8221 یوهان واز 25 پشت چرخ یک هوندا و سرعت در امتداد Sheppard Ave E در 1 آگوست 2014 زمانی که یک بار