3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بروس مک آرتور در مورد پرونده اتهام 2003: "من متاسفم برای تمام درد و خشم من باعث شده است

پس از اینکه بروس مک آرتور مجبور شد تا چندین بار با یک لوله فلزی در هالووین در سال 2001 دست به گریبان باشد، نگرانی اصلی تاج و تخت 8217 این بود که او را از کارگران سکس مرد نجات دهد. 8220 ما معتقدیم تا زمانی که او روان درمانی خود را بهتر و با توجه به مایکل لشنر در دادگاه در McArthur 8217 که در آوریل 2003 محکوم شده بود، McArthur 8212 قاتل سریالی ادعا کرد که با شش شمردن قتل درجه یک 8212 مواجه است. قبل از دادگاه برای اولین بار