1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Tories اجازه نمی دهد پاتریک براون به عنوان نامزد رای گیری در انتخابات ژوئن اجرا شود

پاتریک براون، رهبر حزب سابق حزب، اجازه نخواهد داشت به عنوان یک کاندیدای توری در انتخابات ماه ژوئن اجرا شود. کمیته نامزدی حزب 8217 که در روز روز پنج شنبه شب اعلام کرد، اعلام کرد 8230 تصمیم ناگفته 8230 این بود که پاتریک براون یک نامزد واجد شرایط برای نامزدی در Barrie 8212 Springwater 8212 Oro Medonte 8221 گفت: حزب جمهوری خواه Jag Badwal به زودی پس از تصمیم براون توییت 8220 پس از بسیاری از فکر من در انتخابات آینده 8221 در حال اجرا نیست و 8220 آن است که متعهد به C