3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

TTC به دلیل مشکالت مکانیکی و نرم افزاری، نصب مجدد دروازه پرستو را متوقف می کند

TTC کار خود را برای نصب دروازه های پرستو کرایه در ایستگاه های مترو خود متوقف کرده است که به علت ماشین آلات 8217 مشکلات مکانیکی و نرم افزاری دائمی، نشان دهنده آخرین شکست در راه اندازی مشکل سیستم کارت هوشمند در شبکه حمل و نقل Toronto 8217 است. در گزارش ای که در سه شنبه 8217 شورای TTC هیئت مدیره آژانس 8217 نماینده اجرایی ریچ لیلی نشان داد که گیتس از 8221 تا 8221 قطع شده تا زمانی که مسائل مربوط به قابلیت اطمینان حل شود 8220 ما در حال بررسی انواع مشکلات مربوط به سخت افزار و نرم افزار بوده ایم