2 فروردین 1397
صفحه اصلی

Rosie DiManno: "هیچ جایی برای پنهان کردن وجود ندارد" - 911 تماس را نشان می دهد جزئیات هولناک از تیراندازی مدرسه فلوریدا

TAMPA FLA 8212 8220 Shot Shot Shot Mom God 8221 یک پسر در Marjory Stoneman داگلاس دبیرستان با تلفن همراه خود را با مادر که 8217 از ارسال تماس به یک ناوگان 911 از آنجا که سنگ فرفری و پنهان کردن و تلاش برای ایجاد خود بسیار کوچک بچه ها به نام خانه بیشتر از آنها در مکالمات زمزمه و نگران کننده آنها می خواستند مامان آنها می خواستند پدر آنها آنها می خواستم تسخیر شود، مثل مامان و بابا می تواند همه چیز را درست انجام حتی زمانی که وجود دارد 8217 تیرانداز فعال رومینگ در راهرو تنها یکی از میان 10 تماس 911 که شده است منتشر شده در گزیده های شرکت Broward