3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

یک سال قبل از قتل او، بری شرمن، بنیانگذار Apotex، قصد دارد یک قرص گلدان تولید کند

  8220 این معنی دارد 8221 بری شرمن به مدیران اجرایی در اطراف جدول اتاق جلسات گفت 8220 اجازه 8217 این کار را انجام 8221 پروژه ساخت یک قرص ماری جوانا پزشکی آهسته در حال پخش بود فقط یک سال قبل از قتل او شرمن به نور سبز در مورد آنچه دانشمندان در او شرکت دارو عمومی عمومی Apotex و شرکت ماری جوانا CannTrust به نام 8220 دارویی سازی از ماری جوانا 8221 افراد مبتلا به افسردگی مزمن درد ناشی از تشنج اضطراب پس از اختلال استرس پس از سانحه و سایر بیماری ها ممکن است یک روز سود می گویند سرمایه گذاران در پروژه 8220 من فکر می کنم بری تصمیم Ap