3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کتلین وین در سال 2007 مبلغ 2.1 میلیارد دلاری در زمینه تامین مالی جدید بهداشت روان را اعلام کرد

انتاریو 8217 دولت لیبرال امیدوار است 2 میلیارد دلار اضافی اضافی در تامین مالی روان در چهار سال آینده برتر Kathleen Wynne ساخته شده است اعلامیه پیش بودجه روز چهارشنبه در مرکز اعتیاد و سلامت روانی پول جدید است و بیش از 8 میلیارد سالانه صرف خدمات سلامت روانی در برابر انتخابات 7 ژوئن برگزار می شود که نظرسنجی های عمومی نشان می دهد که برای حاکمیت لیبرال 8220 چالش برانگیز خواهد بود. ما می دانیم بدون هیچ گونه سلامتی بدون سلامت روانی می تواند بدون سلامتی باشد. 8221 وین در یک کنفرانس خبری با حضور وزیر دارایی چ