3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

چگونه می توان یک اتاق یک خوابه را در زیر 1000 دلار در مرکز شهر تورنتو دریافت کرد: برنده شدن در قرعه کشی

شانس بسیار بهتر از لوتو 6 49 است اما هنوز هم به اندازه کافی برای ایجاد آن یک شات طولانی آن 8217 تورنتو مسکن قرعه کشی مسکن یکی از تنها راه برای به دست آوردن یک آپارتمان با قیمت مناسب آپارتمان در شهر با اجاره به سرعت در حال افزایش است. برای اولین بار گفت: شرکت دولتی مسکن در تورنتو TCHC سخنگوی رسمی Dani 232 le Gauvin آژانس تخصیص واحدهای از طریق یک سیستم تصادفی کامپیوتری 8220 با سیستم تصادفی 8221 است. در اواخر ماه مه مهلت تعیین شده 3 754 نفر درخواست کامل برای 59 واحد جدید در Regent Park را تکمیل کرده اند که 8217 شان حدود 1 5 در 100 مقایسه