3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پلیس برای سه مظنون پس از "حمله شریرانه" مرد مبتلا به اوتیستیک در میشیساگا جستجو می کند

پلیس پوست در حال جستجو برای سه مظنون بعد از اینکه یک مرد مبتلا به اوتیستیک در ایستگاه اتوبوس میدان یکشنبه مورد حمله قرار گرفت، در روز سه شنبه ویدئوی بازرسی پلیس نشان داده است که مرد 29 در پایین یک پرواز از پله ها قرار دارد و زمانی که او نزدیک به یک جفت غلتک قرار گرفت پشت سر آن سه مرد در حدود ساعت 10 45 دقیقه بود. مرد قبل از اینکه سه مرد ناشناخته بارها و بارها زانو زده و به او متمایل شد، مشت زده شد. حمله به نظر می رسید که کمتر از 10 ثانیه طول بکشد. بیانیه پلیس آن را به عنوان یک حمله 8220 خشونت آمیز به یک مرد اوتیست توصیف کرد. 8221 قربانی ناشناس