3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

وین می تواند از کارشناس خودرو در Ancaster، Ont، جلسه تالار شهرداری سوار خشن شود

نخست وزیر کاتلین وین سه شنبه شب از یک کارشناس خودرویی سوار شد و او با رأی دهندگان در یک نشست شهرداری در انکاستر آنت 8220 به من احترام گذاشت و من به عنوان نخست وزیر شما احترام می گذارم، اما من 8217 کمی زحمت کشیدم در حال حاضر 8221 گفت که یک مرد در جلیقه ایمنی زرد روشن او خود را تنها به عنوان داگ شناسایی کرد. نگرانی او این بود که کارگران صنعت خودرو از قوانین جدید اشتغال حذف شده بودند و دیگران را حداقل 10 روز ازدواج اضطراری برای سالیانه برای بیماری ها و یا فشرده سازی خانواده ها محروم می کردند. ادامه در زیر