3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

وین برای گسترش برنامه farmare رایگان به سالمندان

کتلین وین، نخست وزیر امیدوار است که گسترش برنامه رایگان فارکرا برای سالمندان، نسخه ای برای آنچه دولت لیبرال او را در اختیار دارد، اعلام کند. در روز سه شنبه در یک برنامه تبلیغاتی کمپانی Leaside Curling Club در ولسوالی دون دره غرب، وین گفت که OHIP گسترش خواهد یافت تا همه افراد را شامل شود. 65 و بیش از 8220 ما همه می خواهیم برای والدین و پدربزرگ های بزرگ و مادربزرگمان بهترین ها را انجام دهیم و معتقدم که دولت باید 8221 را انجام دهد. رئیس سابق 64 ساله پس از قیچی برای دوربین های رسانه ای به خبرنگاران گفت: در هفته آینده، چارلز سوزا، وزیر دارایی بودجه استان 8217، اعلام خواهد کرد prescri