3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

نظرسنجی نشان می دهد که محافظه کاران پیشرو در حال رانندگی به سمت اکثریت دولت هستند

داگ فورد 8217 محافظه کار پیشرو در راه رسیدن به تشکیل حکومت اکثریت در ماه ژوئن در پارک ملکه 8217 به نظر می رسد اگر نظرسنجی جدید درست باشد 8220 اگر انتخابات برگزار شد فردا وجود دارد 8217 بدون شک این خواهد بود که اکثریت 8221 داگ فورد گفت الی یووست مدیرعامل کمپین تحقیقات ونزوئلا در مصاحبه با 8220 این اساسا داگ فورد 8217 را از دست داده است 8221 یوفست گفت: نتایج نظرسنجی 8217 نتایج از طریق پرسش آنلاین در 12 تا 14 مارس مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی 766 مرد و 845 زن داشت و حاشیه ای از خطای plus یا minus 2 4 درصد 19 بار از 20 پ