3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

محاکمه تورنتو پلیس را در معرض نقد می بیند

یک افسر پلیس همیلتون متوقف از مواد مخدر قاچاقچی مواد مخدر اطلاعات حساس و به نفع در برابر پرداخت نقدی یک وکیل وکلای دادگاه گفت: روز دوشنبه در هنگام بازپرس خود را به یک هیئت داوران تورنتو کریگ Ruthowsky یک عضو سابق سرویس همیلتون پلیس 8217 اسلحه و گروه های باندهای متهم نیست برای جلوگیری از تجاوز به عدالت، نقض اعتماد قاچاق و توطئه برای جرم محکومیت محکوم شد او در تحقیقات wiretap سرویس پلیس تورنتو به نام پروژه فرعون با هدف جمع آوری شواهد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق سلاح گرم در تورنتو 8217 از غرب غربی Cro