1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

متخصص اپتومتری متهم به سوء استفاده جنسی از سه نفر شده است

اوتومیست GTA با امکان مجوز مجوز خود به تعویق افتاده به مدت چهار ماه پس از یک پنل متوجه شد او مجرم پنجشنبه از سوء استفاده جنسی از سه بیمار که نیز کارکنان خود را دکتر جان بارنز که تمرین در Beaverton و استوفیله پذیرفته به طراحی تصاویر زشت و ناپسند در دفتر خود سخنرانی خبری جنسی در دفتر و نوشتن نظرات جنسی در بیماران خود، 8217 پرونده پزشکی را در اختیار او قرار داد. پذیرش او در یک توافق نامه حقایق به کالج متخصصان اپتومتری در پانل انتاریو خواند. مورد Toronto مورد سوء استفاده جنسی دکتر قرار گرفته بود که آیا زن actua