3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

عکس مهمانی هاکی روی شیر مادر می رود ویروسی، طراحی ستایش، انتقاد

بین دوره های در بازی هاکی او یک مادر آلبرتا به اتاق قفل رفت تا رژیم آبادی 8212 را بگذراند و به مادرش هشت هفته سینه بخشد. عکس از Serah شیر مادر کوچک نیمی از لباس هاکی خود را جذب می کند و صدها نظر آنلاین را جذب می کند و به طور گسترده توسط اجتماعات به اشتراک گذاشته می شود کاربران رسانه ای که ستایش مادربزرگ هاکی را می بینند عکس در «صفحه خدمات شیردهی لاغر» 8217 فیس بوک به اشتراک گذاشته شده و از روز چهارشنبه عکس به نظر می رسد بیش از 400 بار به اشتراک گذاشته شده است 8220 این چیزی است که مراقبت از خود و شیردهی به نظر می رسد 8221 می گوید عنوان عکس Milky