3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رئیس تجارت Trump می گوید U.S. و کانادا "شروع به همگرا شدن" در اختلافات خودروی کلیدی NAFTA

واشنگتن 8212 کانادا و ایالات متحده 8220 در نهایت شروع به همگام سازی 8221 در اختلافات در مورد تولید خودرو که مانع اصلی موفقیت در مذاکرات تجاری در آمریکای شمالی است. رئیس جمهور دونالد ترامپ 8217 معاون تجارت گفت: چهارشنبه نماینده تجاری ایالات متحده رابرت Lighthizer 8217 نظر به کمیته راه ها و مؤسسات پارلمان، سخنان خوش بینانه از سفیر کانادا، دیوید مک نوتون در روز قبل از مک نوتون، به یک کنفرانس واشنگتن گفت که مذاکرات دو هفته گذشته 8220 مثبت تر از من بوده است.