1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

دیمین کاکس: توانایی Maple Leaf ها از نگرش آنهاست

شما احساس می کنید که سال ها نجوا کردن حق و عذر و طعم زمانی که شما در حال مشاهده Maple Leafs این روزها احساس می کنید که بیماری آبی و سفید است که رون ویلسون از همه مردم برای اولین بار به طور عمومی شناسایی شده است به نظر می رسید درمان می شود ویلسون ناله درباره ساخت مجسمه به بازیکنان خوب در واقع بازیکنان مجسمه های خارج از ACC در حال حاضر و آن را نمی 8217 تن به نظر می رسد یک چیز منفی در تمام آن 8217 ممکن است البته این برگ ها به طور کلی خیلی جوان است که آنها هنوز هم فرصتی برای رشد به NHLers خراب شده که در شهر دیوانه هاکی زندگی می کنند wh