3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

در یک شهر ناامید برای ترانزیت بیشتر، برای تورنتو کوچک جامائیکا می تواند اخبار بد باشد

این روزها مونیکا لوئیس وقت خود را صرف کار در انتظار مشتریانی می کند که هرگز وارد نمی شوند. صاحب مونیکا 8217 لوازم لوازم آرایشی و بهداشتی در Eglinton Ave West واقع در شرق Oakwood Ave لوئیس یک کسب و کار در محله را برای چند دهه اداره می کند اما او می گوید فروش در مغازه که به سقف گذاشته شده است با رنگ های شامپو رنگی بطری های جعبه ای از رنگ مو و کلاه گیس ها به سمت پایین رفته پایین 8220 ما 8217 دوباره انجام کسب و کار در همه ما فقط بیرون رفتن و نشستن 8221 او گفت: یک شب اخیر 8220 I پناهگاه 8217 تن یک دلار فروخته شده 8230 و این روزها چطور است