2 فروردین 1397
صفحه اصلی

این مادر جدید با Strep A تماس نزدیکی داشت، اما مادر دوم پس از شیوع بیماری در بیمارستان مارکام فوت کرد

کیارا بارکی می تواند از روز اول پس از زایمان در رحم او جان سالم به در بردارد. یکی دیگر از زنان جوان و بیمار بیمارستان مارکم استوفویل که یک هفته پس از برکلی در بیمارستان بستری شد و بیمار مبتلا به استرپ A شد، خوش شانسی نبود و پس از زایمان جان سالم به در برد. شوهر رایان در ابتدا شادی از تولد با همسرش را به اشتراک گذاشت و پس از آن چندین روز بعد مرگ و میر ناشی از مرگ همسر 8217 ساله در حالی که در بیمارستان بود 8220 ما احساس خوشبختی 8230 را داشتیم اما مادربزرگ خیلی افتضاح بود 8217 او را 8221 گفت که بیمارستان