1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اما تیتل: اگر لپ تاپ دارید، باید صاحب کافه باشید، اما آماده باشید برای اینکه بجای هزاره ها بوسه ببرید

به نظر می رسد هیچ کس نمی خواهد در خانه نشسته و در لباس خواب هایش دیگر 8212 یک مزیت برای سلامت روان است، اما یک مشکل بزرگ برای صاحبان کافی شاپ ظاهرا این 8217 دشوار اجرا کافه 233 زمانی که بسیاری از مشتریان درمان آن را مانند دفتر خانه خود را زمانی که آنها خود و دستگاه های مختلف خود را پارک کردن 8212 لپ تاپ قرص تلفن و غیره 8212 در جداول در کنار برق و نشستن تایپ کردن برای ساعت ها به ندرت خرید بیش از یک لات و کوفته یا بدتر، زمانی که آنها می توانید 8217 تن پیدا کردن جدول در کنار یک خروجی بنابراین آنها کابل های بی شماری را در سراسر 233 طبقه کابین اجرا می کنند