3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

افسر پلیس تورنتو از تجاوز جنسی محروم شد

یک افسر پلیس تورنتو دو سال پس از اتهام در رابطه با زنانی که بعدا به کار در اجرای قانون مشغول بودند، از اتهامات جنسی محروم شد. کنستانت وینچنزو بونزازا مجرم شناخته نشده بود به شمول یک مورد تجاوز جنسی. این اتهام در سال 2016 صادر شد پس از تحقیق توسط پلیس انتاریو 8217 سازمان نظارتی ویژه شکایت در ماه فوریه شهادت داد که او فکر نمی کرد کسی به او اعتقاد داشته باشد اگر او با ادعای او در مورد تجاوز توسط پلیس تورنتو در خانه اش در سال 2008 آمد، اما پس از تبدیل شدن به یک خود افسر پلیس