3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

"تاکتیک های" پنهان "، ممنوعیت جستجو بیشتر ممکن است در پرونده قتل بری و هنی شرمن آمده باشد: پلیس

پلیس تورنتو برنامه های بیشتری را در پرونده قتل پرونده های بری و هنی شرمن برنامه ریزی می کند و می تواند از 8220 تکنیک مخفی یا مخفی 8221 برای یافتن قاتلان یا قاتلان بر اساس اسناد پلیس استفاده کند. قفل شده در زیر مهر و موم در دادگاه شمال نیویورک صدها صفحه توسط پلیس در سه ماه گذشته در حمایت از 15 حکم یا دستور العمل های تولیدی که در حال حاضر برای به دست آوردن بانکداری پزشکی و سایر سوابق مربوط به پرونده شرمن Toronto Police می گویند این اسناد 8220 شامل یک جامع است، اگرچه به هیچ وجه خلاصه ای جامع از تحقیقات includin