1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

"او یکی از بزرگان است": مایکل کوک، سردبیر ستاره تورنتو، بازنشسته می شود

مایکل کوک، طولانی ترین ویرایشگر خدمت در تاریخ اخیر تورنتو ستار 8217، روز جمعه اعلام کرد که در ماه ژوئن پس از یک عمر در روزنامه های 8220 بازنشسته خواهد شد. این 8217 سال است که 49 سال بوده است و زمان آن 8217 است که ببینیم چه چیزی 8217 را برای بقیه انجام داده است از 8221 او در یک پیام به کارکنان در One Yonge خیابان که در آن ستاره Toronto ست اداره می شود Cooke 65 است که به مدت 9 سال ویرایشگر بوده است او قصد دارد از ستاره در تاریخ 1 ژوئن بازنشسته و سفر به خاور میانه برای کار با یک سازمان غیر دولتی 8220 مایکل به عنوان یکی از سردبیران برج ستاره تورنتو افتخار می کند که اشتیاق او برای ورود