3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اقتصاددان می گوید که دستمزد حداقل دستمزد به معنی 1500 دلار بیشتر در سال برای کارگران کم درآمد است

برای افراد کم درآمد در انتاریو چه 8217 نفر برای پایین ترین سطح 8212 مالیات بر درآمد پایین یا حداقل دستمزد بالاتر بهتر است. رهبر محافظه کار پیشرو داگ فورد لندن لیبرال و NDP را افزایش می دهد تا تا سال 2019 به میزان 15 برابر افزایش یابد. به گفته اقتصاددان شیلا بلوک حرکت به معنی 1 465 اضافی در جیب فقیر کارکنان این سوال در حال حاضر یک بحث کلیدی بین احزاب رقابت برای رای با لیبرال ها و دموکرات های جدید و متعهد به پیاده سازی افزایش حقوق و دستمزد در همین حال محافظه کاران در عین حال می گویند که آنها دستمزد خود را در آنها نرخ 14 ساعته فعلی a